Teden dni v samostanu

Ali ste se že kdaj zalotili v razmišljanju, da bi za nekaj dni pustili za seboj vrvež civilizacije in odšli na kraj,kjer bi se lahko umirili? Na kraj, kjer bi odložili prtljago, s katero ste obremenjeni zaradi zahtev sodobnega vsakdanjika, ki jim morate slediti, če želite iti v službi ali izven nje v korak s časom. Na kraj, kjer bi si povrnili moči, da bi lahko še bolj osredotočeno ravnali pri doseganju čim večje delovne učinkovitosti v digitalnem svetu.

Če želite za teden dni živeti tukaj in zdaj ter izklopiti vaš pametni telefon, imate na voljo izvirno možnost. Omogočamo vam privilegij, ki je namenjen le izbrancem. Za teden dni lahko izkusite vse odtenke meniškega življenja.

Tako boste našli svoj mir, ugotovili, da je mobilni telefon samo pripomoček in ne del vaše osebnosti, ter povečali svojo osredotočenost. Po vrnitvi v običajni življenjski ritem boste lažje rekli »ne« nepomembnim stvarem, uspešneje izločili moteče dejavnike, ki vas ovirajo na poti k vašim poslovnim in zasebnim ciljem. Z distanco boste gledali na strah, jezo in druga razdiralna čustva, zato boste energijo, ki vam jo jemljejo, usmerili v reševanje izzivov. Napake boste obravnavali kot priložnosti za delovanje in doseganje napredka. Cenili boste svoje dosežke in se zavedali, da lahko vsako stvar izboljšate in nadgradite.

Samostanski utrip boste doživeli z udejanjanjem koncepta LARP (angl. LiveAction Role Playing), tj. igranjem vloge meniha, ki bo privedlo do koristnih doživetij in spoznanj, na podlagi katerih boste ugotovili, da je mogoče živeti tudi brez stalne priključenosti na digitalni svet. LARP se čedalje bolj uveljavlja za obogatitev turistične ponudbe. Obsega uprizarjanje fantazijskih junakov in realističnih likov z namenom doživetja, zabave, pripovedovanja zgodb, izobraževanja in ustvarjanja skupnosti. Udeleženci se oblečejo v ustrezne kostume, za kuliso služijo stavbe ali naravne znamenitosti. Podlaga za vaš LARP bo dnevni urnik življenja v samostanu.


Varno in brez stresa

Meniški LARP se bo dogajal v varnem okolju, v katerem bomo poustvarili majhno meniško skupnost. Vsak udeleženec bo izbral sebi najbližjo aktivnost, ki jo bo izvajal v času, namenjenem za delo. Bral in meditiral bo na duhovne tekste, ki mu vsebinsko ustrezajo. Za doživetje samostanske izkušnje vam ni treba pripadati nobeni verski skupnosti, saj je bistvo meniškega tedna sprostitev in napolnitev baterij v okolju, ki se bistveno razlikuje od sodobnega okolja, v katerem mrgoli najrazličnejših digitalnih pripomočkov.

Z vživetjem v vlogo meniha boste za en teden prenehali biti suženj časa, saj vam bo vsako dnevno obveznost naznanil zvonec. Odpadel bo stres, ki je posledica prenatrpanega urnika. Začutili boste pristno povezanost s samim seboj in svojim bioritmom. Zaznali boste, kako so se počutili naši predniki v predindustrijski dobi, ko so bili vpeti v naravne ritme. Prebujali so se ob jutranji zarji, spat so se odpravljali z nastopom noči. Tega si danes ne znamo več predstavljati, zato bo samostanski LARP učinkoval še bolj korenito in prepričljivo.
Ob prihodu v improvizirani samostan boste dobili meniško oblačilo ter pribor in pripomočke, ki jih boste potrebovali pri vaših dnevnih zadolžitvah. Moderator, ki bo skrbel za sledenje vnaprej pripravljenemu scenariju, oprtemu na tradicionalni benediktinski urnik, bo vsak trenutek nadzoroval potek dogajanja. Po potrebi bo prilagajal scenarij, a rdeča nit bo ostala ista – odklop od digitalne džungle. Ob koncu meniškega tedna si boste z drugimi udeleženci izmenjali izkušnje, ki jih boste zaupali tudi moderatorju. Za uspešno opravljene naloge boste prejeli diplomo in se, obogateni z novim doživetjem, vrnili v vaše delovno in zasebno okolje. Takoj boste lahko začutili pozitivno spremembo, ki jo prinese notranja umiritev.

»Današnja prenasičenost z digitalnimi dražljaji terja pri ljudeh svoj davek v različnih pogledih. Prav zato v Logout-u že od samega začetka promoviramo občasno digitalno dieto, eno ali celo večdnevni odklop od digitalnega vrveža na način, da se posameznik zavestno umakne v oazo miru, kjer po možnosti ni dostopa do interneta, ali da naprave ugasne, ter se na tak način posveti čutnim doživetjem brez digitalnega posrednika. Zato pozdravljam projekt, kot je Ven iz digitalnega sveta.«

Petra Belina, strokovni vodja Log out, prvega slovenskega centra za pomoč pri prekomerni rabi interneta

»Kot nekdo z motnjo avtističnega spektra, lahko povem, kako veliko pozitivno spremembo je za moje duševno in telesno zdravje pomenil LARP. Tudi moji prijatelji iz LARP skupnosti lahko pričajo o tej razliki. Ravno tako sem kot oseba veliko bolj sprejeta »v igri« kot izven nje, v običajnem socialnem okolju.«

Jasmine Leicester, VB, o LARPanju

Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

Naziv operacije: Ven iz digitalnega hrupa

Opis operacije: Tekom izvajanja operacije se zaznava, spremlja in analizira negativne družbene pojave t.i. "digitalne demence", oziroma zasvojenosti z digitalnimi vsebinami in jih z inovativnimi prijemi reševanja odpravlja. Prav tako se z udejanjanjem koncepta LARP razvija inovativni turistični produkt, ki obiskovalcem prinaša nova turistična doživetja.
Naziv upravičenca: Ven iz digitalnega sveta so.p.
Višina javno financiranih sredstev: 20.000 EUR
Datum začetka in konca operacije: 18.7.2016-15.10.2018

Kontaktna oseba: Vukašin Šobot (vukasin@no-digital-noise.com)

Uporabljamo Google analitiko

Za merjenje obiskanosti in optimizacijo strani uporabljamo Google analitiko. Prosimo potrdite, če se strinjate z njeno uporabo. Sledenje lahko zavrnete in nadaljujete obisk strani.