Informacijska varnost z vidika zaposlenih

Program seminarja

Program seminarja

Seminar je namenjen:
- kadrovskim delavcem,
- vodjem,
- direktorjem,
- vsem, ki jih tematika zanima.